Autem po Norsku

Upozornění: Níže uvedený text je chráněn českým i mezinárodním autorským právem. Byl přeložen z anglického originálu se souhlasem norského autora. Šíření, kopírování a úpravy tohoto textu podléhají souhlasu CK HORY.

AUTEM PO NORSKU

… bez obav a palubní jednotky On-Board unit
Řidiči vozů ze zahraničí platí mýtné prostřednictvím systému AutoPASS Visitors‘ Payment, platného pouze na území Norska, jenž vybírá peníze z vaší platební karty. Tento systém vybírání mýtného umožňuje (převážně) zahraničním turistům, aby při projíždění přes norské celnice pro vybírání mýtného, označené „AutoPASS“, nemuseli zastavovat a platit hotovostí. Pokud tento systém používáte, ujistěte se, že obnos vaší na platební kartě je dostatečný na pokrytí veškerých nákladů.

Jak používat systém AutoPASS Visitors‘ Payment

Registrace
• Abyste si vytvořili svůj účet, registrujte svoji platební kartu (VISA nebo MasterCard) na Visitors‘ Payment a uveďte e-mailovou adresu a registrační číslo vozidla a to vše v elektronické formě na stránkách www.autopass.no. Můžete tak učinit v předstihu nebo dva týdny po prvním projetí mýtnou branou AutoPASS.
• Sami si můžete vybrat, jak dlouho potrvá smlouva – od pouhého jednoho dne až po dva měsíce. Ve smlouvě uveďte datum zahájení, které by mělo být několik dní před vaší plánovanou návštěvou Norska, abyste získali možnost flexibility. Datum ukončení smlouvy musí být v budoucnosti.
• Ujistěte se, že je vaše platební karta platná i šest měsíců po registraci do AutoPASS Visitors‘ Payment, abyste nemuseli dodávat kartu novou.
• Pokud si pro AutoPASS Visitors‘ Payment přejete používat dvě auta na jednu a tu samou platební kartu, vytvořte si dva různé účty s odlišnými e-mailovými adresami.

Na cestě
• Po projetí první mýtnou branou (pokud je toto projetí uvedeno v systému, což může trvat několik týdnů) se z vaší platební karty strhne předplacených 300 NOK (norské koruny; pro vozidla nad 3,5 tuny je to potom 1000 NOK).
• Při projíždění přes celnici na vybírání mýtného, označenou AutoPASS, je vyfocena vaše poznávací značka (někdy to poznáte blesknutím) a z předplatného jsou vám odečteny peníze.
• Na mýtných branách ani v autoservisech neplaťte hotově. V případě takového zaplacení v hotovosti není možné vrátit peníze.
• Na některých trajektech platí poplatek AutoPASS Visitors‘ Payment. Pokud na trajekt vstoupíte přes pruh speciálně určený pro AutoPASS, nemusíte platit v hotovosti a lístek bude zaplacen z vašeho účtu na Visitors‘ Payment. Jako důkaz vašeho předplatného s sebou však mějte dokumentaci v tištěné podobě.

Platba
• Po registraci účtu se vám strhne 1 NOK (cca 0,15 EUR).
• Po prvním projetí mýtnou branou AutoPASS se z vaší platební karty strhne předplacených 300 NOK (pro vozidla nad 3,5 tuny je to potom 1000 NOK).
• Pokaždé, když projedete mýtnou branou AutoPASS, se vám z předplatného strhne správná částka. Normálně to však může trvat několik týdnů, než se vám údaj o stržení zobrazí v elektronickém výpisu z účtu.
• Pokud plně vyčerpáte výši předplatného, při dalším projetí mýtnou branou vám bude strženo další předplatné v hodnotě 300 NOK. Ujistěte se prosím, že obnos na vaší platební kartě je dostatečný na pokrytí nákladů.
• Nevyužitá část předplatného bude na vaši platební kartu vrácena po uplynutí 85 dnů od posledního předplacení. Na vašem elektronickém účtu se vám objeví přesné datum. Obdržíte také e-mail s výpisem všech projetých mýtných bran a zahrnutých nákladů.

Smlouva o palubní jednotce On-Board unit systému AutoPASS

Systém AutoPASS je norský systém elektronického vybírání mýtného, přičemž je k placení využívána palubní jednotka On-Board unit. Pro zahraniční vozy, které mají strávit v Norsku více než dva měsíce, je doporučeno využít právě této palubní jednotky.
Získání palubní jednotky On-Board unit:
• Musíte sepsat smlouvu s jedním z norských provozovatelů mýtného. To můžete učinit v autoservisu, kde za palubní jednotku On-Board unit musíte zaplatit zálohu 200 NOK.
• Při každém projetí mýtnou stanicí vám bude z účtu stržena peněžní částka.
• Když Norsko opouštíte, můžete palubní jednotku vrátit standardně skrze poštovní zásilku určenou provozovatelům mýtného nebo autoservisu.
• Záloha v hodnotě 200 NOK vám bude na konci vrácena.
• Obdržíte fakturu, obsahující veškeré platby mýtného za celý váš pobyt v Norsku
• Pokud do Norska cestujete opakovaně, je možné si palubní jednotku ponechat. Tato smlouva není nijak časově omezená.
• Ujistěte se, že provozovatele mýtného vždy informujete o veškerých změnách a to zejména při změně vozidla, se kterým cestujete.
Pro více informací navštivte stránky www.autopass.no