Itálie – zajímavá místa

Bolzano

Bolzano je největším městem jižního Tyrolska v regionu Trentino-Alto Adige v severní Itálii. Leží u soutoku řek Isarco a Adige v kotlině na úpatí Dolomit. Vzhledem k výhodné geografické poloze bylo město odedávna důležitým centrem obchodu. Nyní je i významným střediskem cestovního ruchu. Město má spíše středoevropský ráz, ať už se jedná o typické domy s podloubími či o sakrální památky.

Ve městě stojí gotický dominikánský chrám s kaplí S. Giovanni a křížovou chodbou a s freskami ze 14.stol z okruhu Giottovy školy. Dominikáni přišli do Bolzana již v roce 1272.
Více na sever byl umístěn františkánský chrám a klášter ze 13. století. Františkáni se usadil ve městě v roce 1221. Klášter je dokonalým příkladem prolínání gotického a románského slohu. Dochovala se řada fresek a v kostele krásný dřevěný oltář, zasvěcený Narození Páně.

Dominantou města je také katedrála, která skrývá pozůstatky raně křesťanské, pozdně středověké a románské baziliky. Součástí gotické stavby, zasvěcené Nanebevzetí Panny Marie, je 65 metrů vysoká zvonice z pískovce. Byla postavena v letech 1501-1519. Uvnitř je pískovcová kazatelna, mramorový oltář a vyřezávané lavice.

Ve městě se zachovalo mnoho starých domů, řada s podloubími a obchůdky – podloubí lemují např. úzkou uličku Via dei Portici s měšťanskými domy z 15. století.

Pisa

Je město v Toskánsku na břehu řeky Arno. Ve středověku bylo důležitým přístavem, díky kterému se v oblasti dařilo obchodu. Ústí řeky ale postupně zaneslo bahno a přístav zmizel. Nadále se ale dařilo podporovat vzdělanost, vědu a umění. Univerzita, na které učil i sám Galileo, slouží studentům do dnešních dnů. Studenti tří univerzit tvoří téměř polovinu obyvatel města.

Piazza dei Miracoli, náměstí Zázraků, jehož stavby jsou od roku 1987 součást Světového dědictví UNESCO v kategorii Mistrovská díla středověké architektury, je v historické části města je nejvíce exponovaným místem z hlediska cestovního ruchu. Stojí zde Šikmá věž, založená roku 1173, nakloněná již od začátku stavby, krásný dóm Panny Marie Nanebevzaté a velká křestní kaple – Baptisterium.

Střed historického města tvoří Piazza dei Cavalieri, náměstí Rytířů a paláce dei Cavalieri a del Orologio, které postavil architekt a životopisec renesančních umělců Giorgio Vasari kolem roku 1560. Z dílny tohoto autora je také kostel Santo Stefano dei Cavalieri z roku 1567.

Kromě historických památek stojí za pozornost i řada muzeí a botanická zahrada, založená již v roce 1544 jako první univerzitní botanická zahrada v Evropě.