Korsika – zajímavá místa

Monte Cinto (2 710 m)

Je nejvyšší hora Korsiky. Na vrchol vedou dvě turistické cesty. Ta náročnější začíná v oblasti střediska Haut Asco, druhá schůdnější začíná v obci Lozzi nad jezerem Calacuccia. První úsek tohoto výstupu vede po dlouhé štěrkové cestě až do výšky 1650 m. Dále cesta pokračuje přes hřeben k udržované chatě Refuge de l´ Erco (1667 m) a odtud po kvalitní skále až k vrcholu. Výpravu je dobré podniknout v dlouhých kalhotách a to zejména kvůli porostu trnitého keře s názvem macchie. Nezbytná je kvalitní obuv.

Turistická trasa GR20 – Sentier de Grande Randonnée de la Corse

Tato turistická cesta prochází ostrovem téměř po jeho celé délce od severu na jih v délce 160 km. Je bílo-červeně značená a lze je doporučeno ji absolvovat v období od konce června do poloviny září. Přechod vyžaduje dobrou kondici a zkušenosti s horskou turistikou. Lze ji absolvovat po etapách dle časových možností a počasí. Pro přenocování jsou vybudovány jednoduché, ale udržované horské chaty. Trasa vede po celé délce horami a jen na několika místech se přibližuje civilizaci.

Spelunca

Spelunca, jedna z nejznámějších turistických atrakcí ostrova Korsika, je několik stovek metrů hluboká soutěska ve skalách z červené žuly. Většina návštěvníků ale projde jen malý úsek značené trasy mezi obcemi Evisa a Ota, nebo se jen osvěží ve vodě u silničního mostu nebo mostu Janovanů (kamenný most z období janovské nadvlády). Značená stezka je součástí dálkové trasy Mare e Monti (pohodlné turistické cesty nedaleko pobřeží). Za obcí Evisa vede cesta hustým lesem a do údolí s potokem. U janovského mostu Ponte de Zaglia se objevují první tůňky a za mostem je již cíl cesty, soutěska Spelunca. Zde se po obou stranách zvedají strmé skalní stěny. Možnost koupání je před silničním mostem nebo pod starým mostem Ponte Vecchiu. Pak již stezka stoupá do Oty, nebo lze pokračovat až do Porta. Cestou se otevírají krásné výhledy do krajiny.

Porto

Porto je malebný přístav v zálivu Golfe de Porto na západě ostrova Korsika. Je umístěno na konci zátoky, která byla díky své fauně a floře zařazena na seznam světového přírodního dědictví UNESCO. Město Porto leží přímo na břehu moře a je sevřeno mezi vysokými horami. Porto se začalo více rozvíjet až v 50. letech 20. století v souvislosti s cestovním ruchem.
Z historických památek lze navštívit kulatou janovskou strážní věž ze 16. století. Podobných věží je na Korsice několik. Byly vybudovány k ochraně před piráty.

Bergeries des Pozzi

Jsou kamenné salaše ve výšce 1746 m, ve kterých je možné si koupit místní sýr. Návštěva Bergeries des Pozzi je součástí hřebenové túry na louky Pozzines se svěže zelenými loukami a četnými vodními toky, tůňkami a vodopádem.

Bonifacio

Městečko Bonifacio bylo založeno kolem roku 830 toskánským hrabětem Bonifaciem. Domy jsou postaveny těsně vedle sebe na okraji vápencového útesu. Horní část chrání mohutné zdi a věže. Díky opevnění tak v minulosti město odolalo útokům i obléhání. Při prvním obléhání v15. století vytesali podle legendy vojáci krále Aragonského do skály za jedinou noc schody od moře až do města s převýšením 60 metrů. Ve staré části města stojí kostely P.Marie, sv.Erasma, patrona námořníků nebo sv. Dominika a zajímavý námořnický hřbitov. Úzké uličky poskytují příjemný chládek a za návštěvu stojí i obchůdky se suvenýry a útulné kavárničky.

Capu Pertusato

Je mys 5 km jihovýchodně od Bonifacia. Dominantou mysu se stal maják Phare de Pertusato. Nenáročná procházka z Bonifacia k majáku a zpět zabere asi 3 hod. Výhledy na město i okolní ostrovy jsou nezapomenutelné. Nachází se tu i typická místní fauna a flóra včetně chráněných druhů.