Národní park Langsua

Upozornění: Níže uvedený text je chráněn českým i mezinárodním autorským právem. Byl přeložen z anglického originálu se souhlasem norského autora. Šíření, kopírování a úpravy tohoto textu podléhají souhlasu CK HORY.

NÁRODNÍ PARK LANGSUA

divočina s pralesy a rozlehlými náhorními plošinami

PRALESY, VRCHY S RAŠELINIŠTI A KULTURNÍ KRAJINA

Národní park Langsua má kopcovitou scenérii se starými jehličnatými lesy, svěžě březově-oděnými svahy, sutěmi a rozsáhlými náhorními plošinami s rašeliniši a mokřady. Zde můžete zažít divočinu, která je prakticky nedotčená moderní infrastrukturou, kde lze charakterizovat les jako panenský. Mnoho široce otevřených rašelinišť a mokřadů, daleko od silnice, elektrického vedení nebo domů může poskytnout velmi zvláštní divoké zážitky. Lidé využívali tyto oblasti od nepaměti. V mnoha místech je krajina poznamenána sezonním mléčným farmařením a pastvou dobytka.

Příjemná krajina zde vytváří snadno přístupný prostor pro rekreaci po celý rok. Lov, rybolov, turistika a lyžování jsou místní populární aktivity. Rozsáhlá a hodně využívaná síť stezek a lyžařských tras umožňuje prožít mírumilovnost krajiny. Pokud se budete pohybovat tiše, budete se moci těšit ze speciálního života ptactva a ostatních zvířat, jež tato oblast nabízí.

Horská správa má k dispozici mnoho kabin a odemčených chat. DNT (Norská asociace pro toulání) má sedm kabin v chráněných oblastech : Liomseter je jediná, která je neustále obsazena. Cesty jsou zrušeny kvůli psím spřežením, na několika místech se můžete zúčastnit organizované jízdy na koni. Oblast je také oblíbená mezi cyklisty.

Větší jezera a řeky v oblasti nabízejí dobrý lov pstruhů. Od několika firem si zde můžete také pronajmout člun nebo kánoe. Nezapomínejte si na lov a rybolov pořídit licenci.

Vysoko nad Dokkvatn, jezerem na jihovýchodu, je několik vrcholů, které tvořily bývalý Národní park Ormtjernkampen. Jejich svahy a sutě jsou obrostlé smrkovými a borovými lesy, které nikdy nebyly káceny nebo využívány jinými způsoby. Živé a odumřelé stromy zde stojí ve vysokohorském klimatu se svěžími léty a chladnými zimami. Mnoho druhům mechů, lišejníků a hub, které jsou typické pro prales a jsou v Norsku proto celkem neobvyklé, se zde daří na chráněných místech s vysokou vlhkostí a na starých odumřelých stromech.

ROZSÁHLÉ PLÁNĚ

Oblast mezi Skaget – Langsua a Ormtjernkampen je mírně zvlněná krajina tvořená mokřinami a bohatými horskými březovými lesy s přilehlými sutěmi. Nekonečná rašeliniště jsou velmi rozmanitá. Jejich okraje a menší rašeliniště se můžou skládat z bažin s mnoha speciálními rostlinami. Velká, nedotčená rašeliniště a mokřady jsou v dnešní době vzácné biotopy, tyto oblasti bývají často vysušovány a vyčištěny pro pěstování.
V oblasti Langsua se můžete nicméně těšit velmi bohatým ptačím životem na rašeliniších a mokřadech, včetně potáplice severní, ostralky severní, turpana hnědého, kolihy, lyskonoha úzkozobého, jeřábů a kalouse pustovky.

Přírodní borový a smrkový les, ve kterém nedocházelo k těžbě dřeva a podobným zásahům do ekosystému, vytváří téměř panenské podmínky. Stromy v takovém lese jsou různých věkových kategorií a odumřelé stromy lze nalézt ve všech fázích rozkladu. To je důvod, proč některé části parku mají vzácné houbové porosty na lesní podlaze a několik dalších druhů hub, rostoucích na stojících nebo ležících mrtvých stromech.
Vousaté zvonky rostou v parku na přístupných místech ovlivněných lidskou činností. Tyto a okolní výskyty této rostliny jsou jediné v severní Evropě, jeho další nejbližší místa výskytu jsou v Alpách a Karpatech. Oblasti ovlivněné sezonní mlékárenskou výrobou nebo pastvou dobytka mají jiné vzácné rostliny, jako jsou kapradí Botrychium lanceolatum a skandinávské petrklíče.
V oblasti bylo pozorováno mnoho různých ptáků. Mezi ohrožené druhy patří polák kaholka, moták pilich, jespák, jespáček a bekasina, z nichž se všichni vyskytují na rašeliništích a mokřadech. Několika vzácným rostlinám se daří na rašeliništích. Oblast Langsua je nejdůležitější místo pro Carex laxa v Norsku. Bohatá slatiniště vás také odmění různými druhy orchidejí a neobvyklými druhy ostřice, př. Carex heleonastes.

DLOUHODOBÉ VYUŽÍVÁNÍ HOR

Lidé využívali oblast Langsua po tisíce let. Nejstarší ostatky kulturního dědictví zde byly ponechány lovci a sběrači. Mnoho systémů pastí a jam ukazuje, jak využívali terén, aby získali kořist dlouho předtím, než přišly na scénu zbraně. Později se lidé naučili, jak z půdy získat železo. Obrovské rozlohy bažin se staly důležitou oblastí pro výrobu železa a železo pocházející z těchto rašelinišť v jižním Norsku bylo exportováno do mnoha dalších zemí. Mnoho částí místní oblasti bylo značně zpásáno a byla sem hnána velká stáda dobytka pro využítí svěžích horských pastvin. Zvířata byla držena v ohradách a to se odráží v mnoha místních jménech. Tato oblast je stále využívaná na letní pastviny pro koně a můžete potkat velké skupiny klisen a hřebců.
Sezonní mléčné zemědělství má své místo v Langsua po staletí. Stále můžete narazit na skot a další hospodářská zvířata pasoucí se v horách a můžete porovnávat, jak pastviny a sběr krmiva a dřeva mělo vliv na krajinu po staletí.

PŘILEHLÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ

Haldorbu chráněná krajinná oblast (58,6 km2) má velké plochy bažin a mokřadů. Sezoní mléčné zemědělství má vliv na krajinu, což je zjevné na pastvinách a posekaných bažinách.

Storlægeret chráněná krajinná oblast (23,3 km2) je místem se sezonním mléčným zemědělstvím a s otevřenou senosečnou oblastí s přírodními loukami a pastvinami, rašeliništi, jezery a řekami.

Dokkfaret chráněná krajinná oblast (19,2 km2) se nachází podél horního úseku řeky Dokka a má potoky, řeky, a jezera, staré borové háje a sezonní mléčné zemědělství.

Espedalen chráněná krajinná oblast (183,4 km2) je velká, pestrá oblast jak s bažinami, tak bez, se starými jehličnatými lesy, sezonními mléčnými statky a s nimi spojeným sekáním trávy a četnou pastvou.

Kjølaåne přírodní rezervace (19,1 km2) se skládá z bažin a mokřadů, klikatých řek, bohatých slatinišť a neobvyklých druhů bažin.

Røssjøen přírodní rezervace (24,1 km2) má velká a malá jezera, rozsáhlá rašeliniště a suché hřebeny se starými jehličnatými březovovými lesy s vysokými bylinami. Tato oblast je ovlivněna pastvou.

Skardberga přírodní rezervace (11,6 km2) má zvlněný terén a staré náhorní smrkové lesy, kde rostou vzácné rostliny, houby a lišejníky.

Oppsjømyra přírodní rezervace (14,8 km2) je velká bažinnatá plocha, složená z přírodních pastvin, starých smrkových lesů a březových lesů s vysokými bylinami. Hnízdí zde několik vzácných ptáků.

Hynna přírodní rezervace (64,3 km2) se skládá z rašelinišť, močálů, jezer, ples, potoků, řek, mlází a starých smrkových lesů. Žije zde mnoho vzácných ptáků.

Hersjømyrin přírodní rezervace (44,9 km2) se skládá z rašelinišť a mokřadů, vhodných k hnízdění mnoha ohrožených a vzácných ptáků. Celkem 1000 km2 je chráněno v oblasti Langsua.