Skotsko – zajímavá místa

SKOTSKÁ PŘÍRODA A HORY

Ben Nevis

Ben Nevis se svou nadmořskou výškou 1344 m byl uznán jako nejvyšší hora Spojeného království. Nachází se v západní části pohoří Grampiany ve Skotsku, nedaleko města Fort William. Na jeho vrchol vede z údolí Glen Nevis koňská stezka, původně sloužící jako dopravní cesta pro přepravu materiálu na výstavbu observatoře. Touto cestou vystoupá na vrch asi 75% návštěvníků.

Glen Coe /Plačící údolí

Údolí v oblasti Skotské vysočiny a jedna z nejzajímavějších oblastí v této lokalitě je součást národní přírodní oblasti. Nabízí možnost řady vycházek v nádherné krajině. Vzhledem k častým změnám počasí se ale doporučuje využít služby průvodců.

Jezero Loch Ness

Leží na východním konci Great Glen, v údolí Skotské vysočiny, ve kterém byla vymodelována i další jezera ledovcového původu. Jezero je asi 34 km dlouhé, dosahuje maximální hloubky 230 m a v zimě nezamrzá. Ze zalesněného pobřeží vybíhá strmé pohoří a na všech stranách jsou půvabná údolí.

Národní park Cairngorms

Nejmohutnější horský masiv ve Skotsku. Národním parkem byl vyhlášen v roce 2003. Rostou zde vzácné rostliny, žijí divoká zvířata a návštěvníkům se při pěších túrách otevírají krásné výhledy.


HISTORICKY VÝZNAMNÁ MÍSTA

Monument Williama Wallace

National Wallace Monument – památník skotského patriota Williama Wallace, který se proslavil ve 13.stol jako jedna z hlavních postav bojů o nezávislost a ve Skotsku je považován za národního hrdinu.
Věž stojí na vrchu Abbey Craig, na místě největšího vítězství nad Angličany v roce 1297. Stavba z 19.stol je 67m vysoká , po zdolání 246 schodů se z vyhlídkové galerie otevře návštěvníkům pohled do údolí a na město Stirling.


SKOTSKÁ MĚSTA

Edinburgh

Téměř půlmilionové hlavní město Skotska je umístěno mezi skalami a oblými pahorky dávných sopek a podmanivou atmosféru posiluje i blízkost moře. Na jeho místě se původně nacházel římský vojenský tábor, pevností se Edinburgh stal až v 11. stol., kdy byl nejjižnější hranicí země. Po spojení Anglie a Skotska v roce 1603 se Edinburgh dostal do pozadí a následovaly náboženské nepokoje a útlum rozvoje. V 18. stol se stal střediskem vzdělávání. Město bylo částečně zničeno požáry v 16. a 18. stol. Dnes je většina budov postavena z kamenných kvádrů, jejichž barva jim dodává středověký vzhled a vypadají tak mnohem starší, než ve skutečnosti jsou. V roce 1995 bylo město zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO.

Edinburghský hrad uvidíte už z dálky, vévodí celému městskému panoramatu. Stojí na strmém a skalnatém útesu sopečného původu. Za romantickou vstupní vrátnicí Gatehouse, zdobenou bronzovými sochami a erbem se lvem, je starší brána Porticullis Gate ze 16. stol s padací mříží. Za ní následuje pevnostní baterie Agryle Battery a Mill´s Mount Battery, odkud se návštěvníkům otevře jedinečný výhled na město. Je tu umístěno i dělo, z něhož se každý den kromě neděle v jednu hodinu odpoledne ozve výstřel jako časový signál pro lodě v přístavu. Hezký výhled je i z druhé plošiny s cimbuřím, kam je možné vystoupat po strmém schodišti od baterií. Nenápadná kamenná budova St Margaret´s Chapel, věnovaná sv. Markétě, patronce Skotska, je nejstarší v Edinburghu. Kapli pravděpodobně založil v první pol. 12. stol skotský král David I. na památku své matky. Na jižní straně hradní skály se nachází Crown Square, hlavní nádvoří, pojmenované podle korunovačních klenotů. Bývala zde oficiální královská rezidence. Nyní je uvnitř historická expozice a posvátnými symboly Skotska.

Palace of Holyroodhouse, od 16.stol. sídlo králů a královen, vyrostl na původním augustiniánském opatství, které založil také skotský panovník David I. v roce 1128. Od své matky Markéty získal úlomek Svatého kříže (holy = svatý, rood = skotské označení pro krucifix) a věnoval ho klášteru. Současná podoba zámecké rezidence je převážně ze 17. stol. V interiéru jsou umístěny dobové památky a královniny komnaty.

Od hradu dolů prochází Starým městem až k paláci Holyrood známá komunikace nazvaná Královská míle. Měří opravdu téměř přesně 1,6km, tedy jednu míli. Patří k nejzajímavějším a nejstarším ulicím ve městě. Je rozdělena do několika samostatných ulic (Castlehill, Lawnmarket, High Street a Canongate), ze kterých odbočují úzké uličky, do nichž se obvykle vstupuje klenutými průchody. Je nejen plná obchůdků, kaváren a muzeí, ale i turistů.

Nedaleko Královské míle, v George IV. Bridge č. 21 je kavárna Elephant House s červenou výkladní skříní, kde vznikal první díl ságy o Harry Potterovi. Ze zadní místnosti je překvapivý výhled na hrad i strašidelný hřbitov Greyfriars. Greyfriards Kirkyard byla původně zahrada františkánského kláštera (pojmenována podle šedých úborů františkánů), kteří zde působili do roku 1558. Na hřbitově jsou pochovány osoby slavné i neslavné, některé hrobky jsou ozdobeny symboly smrti – přesýpacími hodinami, lebkami, hnáty, kostlivci … V kostele Greyfriars Kirk, založeném roku 1620, byla v roce 1638 podepsána Národní úmluva, potvrzující práva presbyteriánské skotské církve. Součástí je i tvrzení , že k pravé víře není třeba biskupů ani papeže. Král Karel II se o pár let později této úmluvy zřekl a následovalo pronásledování presbyteriánů. V roce 1679 jich zde čekalo 1200 na popravu nebo deportaci do zámořského otroctví. Zakladatelem této církve byl John Knox (1505 – 1572), reformátor, kazatel, ale také člověk pochmurné a nekompromisní povahy, přesvědčený o své neomylnosti.

Nejhezčí části Královské míle High Street dominuje katedrála sv. Jiljí s působivým exteriérem i interiérem. Již v roce 1126 zde stála stavba v normanském slohu. Ta byla ale ve 14.stol zničena a nahradila ji současná katedrála, v 19. stol. přestavěná. Vitrážová okna tlumí světlo interiéru, kde jsou umístěny honosné hrobky a kaple s žebrovou klenbou a řezbářskou výzdobou. Do kostela byli voděni odsouzení na smrt, aby se na nedělní mši mohli naposledy pomodlit.

V těsném sousedství královského zámku a ruin opatství Holyrood leží přírodní park o rozloze 260ha. Jako královská obora z roku 1540 sloužil původně pro potřeby panstva a vstupu nežádoucích osob bránila vysoká zeď. Nyní nabízí příjemné pěší procházky mezi zelenými vršky, vodními plochami i skalními útvary. Poblíž paláce Holyrood začíná i končí šestikilometrový okruh od studně sv. Markéty, kolem zřícené kapličky sv. Antonína, jezírka Dunsapie Loch a kolem rybníku St.Margaret´s Loch se vrací zpět.

Aberdeen

Leží na březích řek Dee a Don. Velmi častým návštěvníkem je zde ostrý vítr a déšť. Přesto zdejší městské parky patří mezi nejkrásnější v Británii. Volné plochy, důsledně osazované zelení a květinami, zjemňují „žulovou“ architekturu města.
V Old Aberdeen stojí King´s College Chapel s renesanční věží a St. Machar´s Cathedral. Vedle katedrály se rozkládají botanické zahrady Cruick Botanic Gardens. V živém přístavu s mnoha puby uvidíte ropné zásobovací i elegantní výletní lodě. Ve městě nechybí ani pláž. Najdete zde 4 km čistého písku, lemovaného promenádou. Na břehu řeky Dee se rozkládá Duthie Park se zimní zahradou a zahradou růží. V samotném centru Aberdeen je několik pozoruhodných staveb, muzeí a galerií.


SKOTSKÉ HRADY A ZŘÍCENINY

Hrad Stirling

Stirling je jedním z nejkrásnějších hradů ve Skotsku. Byl vybudován na vulkanické vyvřelině, ze tří stran obklopené strmými útesy. První zmínka o hradu v historických pramenech pochází z roku 1110, většina dochovaných budov však pochází z 15. a 16. století. Až do 17. století sloužil hrad jako rezidence králů z rodu Stuartů. Hrad je postaven na několika úrovních terénu. Jeho hlavní budovy se tak prolínají s nádhernými zahradami. Uvnitř budov je řada zajímavých zákoutí. Na centrálním nádvoří stojí Velká rezidence, kterou do roku 1964 využívala britská armáda jako kasárna. Interiér je zrestaurovaný do původního stavu. Zajímavá je i expozice hradních kuchyní, ilustrující přípravu renesančního banketu.
Nedaleko paláce stojí Královská kaple zdobená freskami a Stará královská budova, ve které je umístěno muzeum.
Pod hradem Stirling leží staré centrum města Stirlingu, obehnané čedičovými hradbami. Uvnitř najdete renesanční sídlo Argyll´s Lodging, středověký kostel Church of the Holy Rude obklopený malebným hřbitovem (po hradu je to druhá nejstarší budova), zrestaurovanou radnici nebo část staré tržnice.

Hrad Eilean Donan Castle

Eilean Donan je malý ostrůvek na jezeře Loch Duich v západní části Skotské vysočiny. Na něm byl ve 13.stol postaven hrad na ochranu před nájezdy Vikingů. S břehem je stavba spojená jen kamenným mostem. V 18. stol byly hrad zničen a k opravám došlo až v letech 1012 – 1032.

Zřícenina hradu Urquhart

Stojí na skále nad jezerem Loch Ness. Ve středověku byl jednou z nejrozlehlejších pevností ve Skotsku. Hrad byl postavený na místě raně středověkého opevnění. Současné ruiny pocházejí z 13. až 16. století. Během středověku byl několikrát vypleněn a hrál strategickou roli ve skotské válce za nezávislost. K jeho definitivní zkáze došlo během jakobínského povstání koncem 17. století.


SOUOSTROVÍ HEBRIDY

Ostrov Skye

Ostrov patří do souostroví Vnitřní Hebridy a díky své rozloze (1656km²) se řadí k největším skotským ostrovům. Je vyhledávaný zejména kvůli rozmanité krajině, která zahrnuje nesčetné přírodní scenérie. Nejpopulárnější je hlavní hřbet pohoří Cuillin s ostrými a sněhem pokrytými vrcholy, žulové a zakulacené Red Hills, nebo dramatické útvary na výběžku Trotternish. Ostrov nabízí i řadu zajímavostí, vytvořených člověkem – hrady, palírnu whisky, most Skye Bridge, spojující ostrov od roku 995 s pevninou. Na ostrově najdete jediné město, Portree, zakončené přístavem plným rybářských lodí.

Trotternish

Oblast Trotternish leží 32 km na sever od Portree. Sopečné čediče na výběžku tlačí na podloží z vápence a pískovce a dochází k sesuvům půdy. Ty v minulosti vytvořily strmé útesy nejrůznějších tvarů. Můžeme tak obdivovat:
Old Man of Storr – veliké plochy horniny, oddělené od hory Storr.
Leat Falls – rokle, kam nikdy nesvítí slunce a která je útočištěm komárů a jiného hmyzu.
Kilt rock – čedičové varhany vystupující z moře. Nedaleko je malebný vodopád Mealt Waterfall, který padá z výšky 60 metrů přímo do moře.
Staffin bay – v lokalitě byly objeveny zkamenělé otisky stop dinosaura.
Quiraing – skalní město na mohutných kopcích.

Cuillin Hills

Je nádherné pohoří na ostrově Skye. Ostré vrcholy se vypínají nad okolní krajinu, ale nepřesahují nadmořskou výšku 1000m. Nejvyšším bodem je Sgurr Alasdair s výškou 993m.

Ostrov Harris

Lewis a Harris jsou ve skutečnosti jedním ostrovem. Pomyslná hranice existovala až do roku 1975 a důvody rozdělení byly pouze majetkové. Největším městem je Tarbert, kde přistávají trajekty. Byl postaven v zeleném údolí a obklopují malebné kopce. Severní část ostrova je nehostinná a divoká, v jižní části je krajina mírnější. V západní části se táhnou pásy zlatavého písku.

Lewis

Lewis je nejrozlehlejší a nejlidnatější ze Západních ostrovů. Na pobřeží se vyskytují nejzachovalejší prehistorické památky na Hebridách – okrouhlá věž Dun Charlabhaigh a vztyčené kameny v Calanaisu.

Callanish (Calanais) Standing Stones

Jde o monolity, obklopující poklidnou krajinu kolem zátoky. Rulové desky o výšce až 4,5m sem byly dopraveny v letech 3000 – 1500 př.n.l. Stavba kruhů zřejmě trvala několik generací. Mezi kameny se doporučuje pohybovat po pěšinách. Menší kruhy najdete 2 km jihovýchodně od Calanais.


SOUOSTROVÍ SHETLANDY

Shetlandské ostrovy obývali lidé od prehistorických dob. Co je vede po staletí do této krajiny, kde v zimě zuří kruté vichřice a vody oceánu se snaží rozbít skalnaté pobřeží? Ostrovy jsou rájem ptáků a divokých zvířat. Jezera a zálivy jsou plné ryb. Letní dny jsou na ostrově dlouhé a zapadající slunce barví oblohu do neskutečných tónů.

Ostrov Mainland

Je hlavním ostrovem Shetland. Při cestách ostrovem nelze minout hlavní město Leerwick. Z něho se dají podnikat výlety na další ostrovy.

Výběžek Sumburgh Head zakončuje ostrov Mainland na jižní straně. Od roku 1821 na něm stojí maják, u kterého hnízdí papuchalkové. Přes zeď na západní straně je možné pozorovat, jak nosí potravu mladým.

Na archeologickém nalezišti Old Scatness a Iron Age Village byla odkryta starověká kamenná věž a velmi zachovalý dům z doby železné. Na vykopávkách se stále pracuje, pořádají se zde prohlídky s ukázkou ze života v norských a piktských dobách.

Leerwick

V Leerwicku stojí zajímavá pevnost Fort Charlotte, postavená v roce 1665 a o pár let později vypálená při boji s Holanďany. Stavba byla opravena a do dnešní doby slouží námořnictvu.

Oblast Scalloway

Najdeme zde vřesoviště, zálivy, jezera, farmy a lesy. Dominantou jsou pozůstatky sídla Scalloway Castle. Tento klasický opevněný věžový dům z roku 1600 byl pro místní symbolem moci a útlaku. Hrad je zachovalý a volně přístupný.

Ostrov Mousa

Leží nedaleko východního pobřeží jižní části Mainlandu. Ostrov je jen 1,5 km široký. Je zde nejlépe dochovaná kamenná věž ve Skotsku. Věž Mousa Broch se zvedá do výšky 12m. Vstupní chodba ústí na dvorku, rozděleném na místnosti. Nahoru vede tmavé nepravidelné schodiště.
Na skalách výběžku East a West Pool se vyhřívají na sluníčku tuleni, loví tu buřňáci a další ptáci.

Ostrov Yell

Je zajímavý ostrov s pustou krajinou, rašeliništi, zátokami, které se zařezávají do pevniny, místo s populací vyder a tisíci mořských ptáků. 2 km od vesnice Mid Yell stojí strašidelný dům Windhouse z 18. stol. Na sever od něj se rozkládá přírodní rezervace. Z vesnice Gloup na západ lze podnikat krásné výlety po pobřeží až k pevnosti z doby železné, Burgi Geos.